פרשת שופטים – כסף

דברים

שופטים

כסף

מינוי המלך, הוא מן הנושאים בהם עוסקת פרשת השבוע. התורה קובעת קריטריונים למועמדות למלוכה, ולאחר מכן, כללי התנהגות למלך עצמו.

בניגוד למחשבה הרווחת, שהשלטון מקנה אך ורק הטבות לעומד בראשו, מבהירה התורה, שהמלך מקבל עליו התחייבויות נוספות על אלה של האזרח הפשוט, רובן מן התחום הכלכלי. לאדם מן השורה, אין הגבלות על כמות הרכוש שהוא רשאי להחזיק, ובלבד שיעשה זאת ביושר. דווקא המלך, שכוחו גדול הרבה יותר, מוגבל:

 רַק לֹא יַרְבֶּה לּוֹ סוּסִים וְלֹא יָשִׁיב אֶת הָעָם מִצְרַיְמָה לְמַעַן הַרְבּוֹת סוּס וַה' אָמַר לָכֶם לֹא תֹסִפוּן לָשׁוּב בַּדֶּרֶךְ הַזֶּה עוֹד: וְלֹא יַרְבֶּה לּוֹ נָשִׁים וְלֹא יָסוּר לְבָבוֹ וְכֶסֶף וְזָהָב לֹא יַרְבֶּה לּוֹ מְאֹד:

המפרשים שמו לב, שמתוך 3 ציוויים המופיעים כאן, רק שנים מנומקים. איסור ריבוי הסוסים נועד למנוע חזרה של העם למצרים, ואיסור ריבוי הנשים[1] מנומק בכך שהוא עלול להסיר את לבבו (כנראה מיראת ה', או מתפקידו כמשרת העם).

איסור ריבוי הכסף והזהב, נותר ללא הסבר. פירושים שונים ניתנו לטעמו של איסור זה, מהם הרמוזים בפסוקים, ומהם מסברא. המשותף לכולם הוא שאינם נוגעים בשאלה, מדוע הבדילה התורה בין ריבוי הכסף, לשאר הריבויים, ולא נתנה לו טעם באותה הדרך.

ננסה את כוחנו בפתרון שאלה זו, דרך דמות מצויירת מסרטיו של וולט דיסני. דונאלד דאק, הוא מבין המצויירים המפורסמים ביותר. אך יש לו גם קרובי משפחה. אחד מהם הוא   Uncle Scrooge   דודו העשיר והקמצן של דונאלד   (Scrooge=קמצן). באחת התמונות המפורסמות שלו, נהנה הדוד מן הכסף הרב שיש לו בצורה מיוחדת – הוא שוחה בו.

התמונה הזו, מעוררת כמובן גיחוך. אך ממה הוא נובע ?

נראה שכך מדגים לנו דיסני, היפוך קלאסי בין אמצעי למטרה. ניתן למצוא בכל דבר כמעט, מאפיינים של אמצעי, ומאפיינים של מטרה. סוס יכול לשמש להגעה ממקום למקום, או סחיבת משאות, אך גם כאהבה לבעל חיים זה. להבדיל אלף אלפי הבדלות, בת זוגו של אדם עלולה לשמש אמצעי, אך צריכה להיות מטרה.

הכסף לעומתם הוא אמצעי מובהק. כל הוויתו נועדה לאפשר החלפת סחורות בדרך יעילה יותר משוק החליפין, וכשלעצמו אין לו שום ערך. מי ששוחה בכסף, נהנה מן האמצעי, כאילו הוא מטרה, וזהו מצב מגוחך להפליא. כאשר התורה אוסרת על המלך להרבות לו כסף וזהב, היא אינה נזקקת לנימוק אחר, מי שמרבה לו (כלומר מעבר לצרכיו) כסף וזהב, נמצא בבעיה של החלפת המטרה באמצעי, וזו כבר בעיה, לפני התוצאות הגרועות שיכולות לנבוע ממנה. אין כאן יחס שלילי לכסף אלא מיקומו במשבצת הנכונה בחיים, כאמצעי, ולא כמטרה.

ומן המלך המושל בעם, צריך כל אדם הרוצה למשול בעצמו לדעת להגדיר מהן המטרות בחייו, ומהם האמצעים הנדרשים לכך. הגדרות נכונות בנושא זה, עשויות לחסוך בזבוז יקר של משאבים פיזיים ונפשיים, במרוץ אחר הטפל, על חשבון העיקר.

שבת שלום

יעקב (יוקי) מאיר

[1]  לפני חרם דרבנו גרשום, לפני כ1000 שנה, היה יכול גבר לשאת כל מספר של נשים. מלכים היו רגילים להרבות נשים, במיוחד בנות מלכים אחרים, כדי לשמור על קשרי החוץ שלהם. כך נשא שלמה (בניגוד לאיסור) 700 נשים ו300 פילגשים.

מחשבה 1 על “פרשת שופטים – כסף”

כתיבת תגובה

Item added to cart.
0 items - 0