פרשת ויצא

Photo by Kristina Flour on Unsplash

בראשית

ויצא

שקר ותוצאותיו

בפרשת השבוע פוגש יעקב את נשיו רחל ולאה ומתחתן איתן. אך לא כל כך מהר… בדרך אל החתונה נאלץ יעקב לעבור דרך יסורים הקשורה בחותנו – לבן. יעקב עובד אצל לבן חודש ימים, חינם אין כסף, ורק בסופו של חודש זה, נזכר לבן להציע לו משכורת על עבודתו המסורה. יעקב נושא את עיניו לרחל בתו של לבן, ואומר "אעבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה"

המילים "ברחל בתך הקטנה" נהפכו זה מכבר למטבע לשון של דקדוק בפרטים. נראה שיעקב הכיר כבר את אופיו ההפכפך של לבן וחשש לעשות איתו "חוזה" הנתון לפרשנות כל שהיא. הוא הבין שאם יגיד סתם "רחל" יוכל לבן לחתן אותו בשמחה עם רחל אחרת, ואם לא יאמר "בתך הקטנה" עלול לבן לשנות את שמה של בתו הגדולה "לאה" ל"רחל", ולתת לו אותה במקום רחל המקורית. בסופו של דבר לא נזקק לבן לשום פלפול משפטי כדי לרמות את יעקב …

חכמינו מתארים את הפגישה בין יעקב ללאה, בבוקר שלאחר החתונה. לאחר שיעקב חשב כל הלילה שהוא נמצא עם רחל, הוא מגלה לתדהמתו שרומה, ומי שנמצאת אתו היא דווקא לאה. הוא מטיח בלאה האשמות ומכנה אותה "רמאית בת רמאי". בסופו של עניין הוא תובע לקבל הסבר מדוע עזרה לאביה לרמות אותו באומרה שהיא רחל.

התשובה שהמדרש שם בפי לאה היא קשה – "וכי יש מורה שאין לו תלמידים ? לא כך עשית אתה לאביך ואמרת שאתה הוא עשיו ?"

נראה שהמדרש רוצה ללמד אותנו דבר חשוב – למעשה בעייתי תהיינה תוצאות בעייתיות, וזאת אפילו אם נעשה בנסיבות מותרות.

יעקב שיקר לאביו, כחלק מתהליך כמעט בלתי נמנע. הוא נאלץ, במצוות אימו ובתוקף הנסיבות, להשתמש בשקר כדי שיצחק אביו לא יבצע טעות קריטית, וייתן את הברכות לעשיו שלא היה ראוי להן.

אך למרות ההצדקה, שקר עדיין אינו דבר חיובי ותוצאותיו עלולות להיות לא נעימות. הדבר דומה לאדם הנאלץ לעבור טיפולים רפואיים כדי להציל את חייו, טיפולים המלווים בתופעות קשות. ברור לחלוטין, שעקב הסכנה הנשקפת לו, הוא אכן צריך להשתמש בתרופה, אך הוא צריך להיות מודע לכך שהתופעות הלא נעימות שבעקבותיה יבואו.

לעיתים אנו מתירים, לעצמנו או לאחרים, לעבור על ציווי מוסרי זה או אחר כדי להציל משהו אחר. ראשית, צריך כמובן לשקול את הרווח מול ההפסד, ולשאול האם בכלל הרווח גדול על ההפסד. אך גם אם בסופו של דבר ההחלטה היא לוותר על אחד מן הערכים בצורה זמנית, אין להתייחס לכך בביטול. וויתור על ערך הוא דבר כואב, גם במקרה שהוא בא לשרת ערך אחר גדול ממנו, ועלולות להיות לו תוצאות לוואי לא פשוטות. הויתור צריך להיות מלווה בתחושה של החמצה ובניסיון להשלים את החסר.

שבת שלום

יעקב (יוקי) מאיר

כתיבת תגובה

Item added to cart.
0 items - 0