פרשת ויצא – לחשוב בקטן

Photo by KT on Unsplash

בראשית

וישלח

לחשוב בקטן

על מה חושבים אנשים גדולים ? כנראה על דברים גדולים. במבט ראשון נראה שמחשבה על צרכים קטנים שייכת לאנשים קטנים בלבד.

אך לא כך חשבו חז"ל. יעקב אבינו נמצא בפרשתנו בעיצומן של ההכנות למפגש עם עשו אחיו. הוא מתכונן לדורון, תפילה ומלחמה, ועושה כל מה שהוא יכול, על מנת לשמור על עצמו ומשפחתו.

לאחר שהוא מעביר את משפחתו ורכושו לצד האחד של הנחל, מספרת התורה:

וַיִּקָּחֵם וַיַּעֲבִרֵם אֶת הַנָּחַל וַיַּעֲבֵר אֶת אֲשֶׁר לוֹ: וַיִּוָּתֵר יַעֲקֹב לְבַדּוֹ …

לשם מה הוא חוזר לצדו האחר של הנחל, לאחר שהעביר את כל רכושו ? על כך עונה רש"י:

 וַיִּוָּתֵר יַעֲקֹב – שכח פכים קטנים וחזר עליהם

פכים קטנים, הם כלים קטנים, חסרי חשיבות משמעותית מבחינה כלכלית או אחרת. לכאורה יש כאן ביקורת של חז"ל על יעקב שמסכן את עצמו לטובת רכוש פעוט ערך כל כך. אך מי שיעיין במקורו של רש"י (תלמוד בבלי מסכת חולין צא.) יגלה כיוון הפוך:

וַיִּוָּתֵר יַעֲקֹב לְבַדּוֹ – אמר רבי אלעזר: שנשתייר על פכין קטנים, מכאן לצדיקים שחביב עליהם ממונם יותר מגופם …

כאן מכלילים חז"ל את התופעה של יחוס חשיבות לדברים פעוטי ערך כלכלי, לכלל הצדיקים.

התלמוד מסביר שם כי הסיבה שהצדיקים מייחסים חשיבות כה גדולה לממונם היא:

וכל כך למה ? לפי שאין פושטין ידיהן בגזל

כלומר, כל דבר פעוט ערך ברכושו של הצדיק, נרכש ללא שום רווח אסור, ולכן הוא טומן בחובו את העמל הגדול שהשקיע בו הצדיק על מנת לקבל אותו.

אך, הרב קוק מרחיב את היריעה יותר ואומר:

כאשר יש אדם שהוא מנהיג הכלל ושואף רק אל השלימות הרוחני, לפעמים לא ישים אל לב לחסרונות הגשמיים שבמצב האומה, והוא חסרון נמרץ, כי המצב הגשמי ממנו תוצאות להמצב הרוחני …

מי שמתאר לעצמו את אידאל הצדיק או המנהיג, כמי שעוסק אך ורק ביעדים רוחניים, תוך זלזול מופגן בכל מה שהוא גשמי, טועה.

בעולמנו, הגשמיות והרוחניות באים לעולם כרוכים זה בזה, והתעלמות מחסרונות גשמיים, יש לה בסופו של דבר השפעה קשה על הרוחניות. מורה שיתעלם מרעבונו של תלמיד, מפקד שיזלזל בנעל הלוחצת של פקודו, או רב שלא יתייחס למצוקה כלכלית של קהילתו, לא יצליחו לרומם אותם מעל הבעיה הגשמית, אל עבר עולם מלא רוחניות, אלא יגרמו להם להתכנס בנסיון לפתור את הבעיה הקטנה, ולהתעלם מן היכולת להתעלות לדברים גדולים וחשובים יותר.

אם כן, יעקב מלמד אותנו כי השאיפה לדברים גדולים, צריכה לבוא בד בבד עם ההתייחסות הרצינית לצרכים הקטנים יותר, שבלעדיהם אין אפשרות התרוממות.

שבת שלום

יעקב (יוקי) מאיר

כתיבת תגובה

Item added to cart.
0 items - 0