פרשת ויקהל פקודי – המראות הצובאות

שמות

ויקהל פקודי

המראות הצובאות

בין הכלים שנבנו במשכן נמצא גם הכיור. כמו שאר הכלים, התורה מציינת מהו החומר ממנו עשוי הכיור – נחושת. אך בניגוד לשאר הכלים, בכיור מצויין גם מהו המקור לחומר הזה:

וַיַּעַשׂ אֵת הַכִּיּוֹר נְחֹשֶׁת וְאֵת כַּנּוֹ נְחֹשֶׁת בְּמַרְאֹת הַצֹּבְאֹת אֲשֶׁר צָבְאוּ פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד

הפסוק הזה הוא עמום משני צדדים:

  • מהן המַרְאֹת הַצֹּבְאֹת ?
  • מדוע חשוב לדעת שדווקא מהן נעשה הכיור ?

פירושים רבים ניתנו לשאלות אלה, אחד היפים בהם הוא זה של חז"ל המובא ברש"י:

בנות ישראל היו בידן מראות, שרואות בהן כשהן מתקשטות, ואף אותן לא עכבו מלהביא לנדבת המשכן, והיה מואס משה בהן, מפני שעשויים ליצר הרע

הנשים תורמות מראות המשמשות לאיפור, ומצפות שהן יהיו חלק מן המשכן. אך משה רבנו מתנגד. לדעתו הקישוט נועד כדי לעורר את היצר הרע, ויצר הרע אין מקומו במשכן.

שיטה זו אופיינית למשה רבנו, שפרש מאשתו, על מנת לייחד את עצמו לעבודת ה'. משה חושב שכך צריך להנהיג את הציבור כולו.

אך הקב"ה איננו מסכים לדעתו של משה ואומר לו:

קבל, כי אלו חביבין עלי מן הכל, שעל ידיהם העמידו הנשים צְבָאוֹת רבות במצרים. כשהיו בעליהם יגעים בעבודת פרך, היו הולכות ומוליכות להם מאכל ומשתה ומאכילות אותם. ונוטלות המראות, וכל אחת רואה עצמה עם בעלה במראה ומשדלתו בדברים, לומר: "אני נאה ממך", ומתוך כך מביאות לבעליהן לידי תאווה ונזקקות להם, ומתעברות ויולדות שם … וזהו שנאמר בְּמַרְאֹת הַצֹּבְאֹת

דרך הסיפור הזה, מלמד אותנו הקב"ה משהו על מעמדו ותפקידו של היצר הרע. בניגוד למקובל, יצר הרע איננו כח שלילי בהכרח. יותר מכך, אי אפשר לעולם מבלעדיו. לו היה היצר הרע שלילי בהגדרה, לא היה לו מקום בעולם, והקב"ה לא היה נותן אותו בנו.

תפקידו של היצר הזה הוא לדחוף את האדם להשיג השגים ולהתקדם, ותוך כדי כך לבנות את העולם. במקרה זה, כל הריבוי של בני ישראל במצרים (וגם של כל בני האדם בעולם), טמון בשימוש הנכון ביצר הרע הזה.

מדוע אם כן הוא מכונה יצר הרע ? מכיוון שהרבה בני אדם מנצלים אותו לדברים רעים, אך כאשר הוא מנוצל לטוב הוא חיובי וחשוב.

וכך זכו המראות הצובאות, להיות כיור, הוא הכלי שעל ידיו מכין הכהן את עצמו לעבודה, בקידוש ידים ורגלים. ובכך מלמד אותנו הקב"ה, שעבודת ה' נעשית לא רק ביצר הטוב, האידאלים הגדולים, אלא גם ביצר הרע, בכוחות ההתקדמות האגואיסטיים של האדם, הדוחפים אותו לבנות את העולם.

שבת שלום

יעקב (יוקי) מאיר

כתיבת תגובה

Item added to cart.
0 items - 0