פרשת נשא

 

במדבר

נשא

ברכה ושמירה

ברכת כהנים, המופיעה בפרשת השבוע, מכילה מילים הנשמעות ברורות ופשוטות, וכמעט לא דורשות הסבר. אך אם מנסים למצוא את השוני בין המילים או את היחס ביניהן, אנו עשויים למצוא עומקים חדשים. ננסה לנתח את הראשונה משלש ברכות הכהנים:

יְבָרֶכְךָ ה' וְיִשְׁמְרֶךָ

המילים הקצרות האלה, יוצרות כמה וכמה שאלות:

  • מהי משמעותה של הברכה המתבטאת במילה יְבָרֶכְךָ ? זוהי מילה כללית, המכילה את כל סוגי הברכות בעולם, וכיצד ניתן להבין מהי כוונתה המדוייקת בהקשר הזה ?
  • אם יְבָרֶכְךָ כוללת כל סוג ברכה, למה להוסיף וְיִשְׁמְרֶךָ ? האם השמירה אינה סוג של ברכה ?
  • בהתייחס לשתי השאלות הקודמות, האם יש כאן ברכה אחת או שתיים ? אם מדובר בשתים, מדוע אנו עונים אמן רק לאחר המילה וְיִשְׁמְרֶךָ, ואם מדובר בברכה אחת, לשם מה החלוקה לשתי מילים שונות ?
  • האם העובדה שהברכה נאמרת בלשון יחיד, על אף שהכהנים מברכים את כל הציבור, היא משמעותית או מקרית ?

כדי לפתור את כל השאלות האלה, נשתמש הפעם ב"העמק דבר", פירושו של הנצי"ב מוולוז'ין.

יְבָרֶכְךָ – נכלל בזה לכל אדם כפי הראוי לו להתברך … הברכה תהא לפי הברכה שנתברך עד כה. לעוסק בתורה בלימודו, ולעוסק במסחור בסחורתו, כך נכלל בזו הברכה הכללית יברכך ה' תוספת לכל אדם במה שיש לו

לדבריו, יְבָרֶכְךָ היא באמת ברכה כללית ולא מפורטת, מכיוון שהיא מיועדת לכל אדם לפי עסקו ותכונותיו. אין תועלת רבה לברך את הלמדן בסחורה טובה, או את הסוחר בלימוד עמוק, זו פשוט ברכה שאינה שייכת להם. כך ניתן גם להבין את לשון היחיד בה נוקטת הברכה, מכיוון שכל נמען של הברכה, עומד בפני עצמו בשאלה, מהי הברכה שתחול עליו בפועל.

אם כן, מהו הצורך להוסיף וְיִשְׁמְרֶךָ ? ממשיך הנצי"ב ואומר:

וְיִשְׁמְרֶךָ – שכל ברכה בעי (=צריכה) שמירה שלא יהפכו לרועץ, חס וחלילה. בעל תורה בעי (=צריך) שמירה מן הגאוה וחה"ש (=חלול ה') וכמשמעו שלא ישכח, בעל נכסים צריך שמירה שלא יהי עושר לרעתו כמו בקרח ובנבות היזרעאלי וכדומה

כלומר, אין די בברכה, גם אם היא מתאימה לעיסוקו ואופיו של האדם. כל ברכה מכילה בתוכה גם פוטנציאל של נזק. לימוד תורה ברמה גבוהה יכול להביא לגאווה או חילול ה'[1], ועושר עלול להיות מנוצל לרעה (כמו במקרים רבים של מתעשרים מהירים כדוגמת זוכי הגרלות גדולות למיניהן). כך נוכל להבין שיְבָרֶכְךָ וְיִשְׁמְרֶךָ הם שני חלקי ברכה, שכל אחד מהם לבדו, אינו שלם ללא האחר.

אם כן, אנו יכולים ללמוד מברכת כהנים, שני עקרונות הנכונים לחיים בכללם:

להתאים את הברכה – עזרה, לצרכיו של האדם הזקוק, ולא להניח לשום דבר, גם אם הברכה בו גדולה וניכרת, להשתלט על החיים בצורה שבה הוא עלול לההפך לרועץ.

שבת שלום

יעקב (יוקי) מאיר

[1]  ככל שרמתו הרוחנית של אדם גבוהה יותר, כך כל מעשה שלילי שהוא עושה, ולו הקטן ביותר, עלול להביא לשנאה וזלזול בתורה.

כתיבת תגובה

Item added to cart.
0 items - 0